miércoles, 18 de junio de 2014

Segon dia: El millor Món possible

Segon dia: El millor Món possible: mirada i estima

No és el mateix “somniar un Món millor” que “somniar el millor Món possible”. Somniar un Món millor ens permet arreglar el que tenim ara; però no cal que ens conformem amb un Món arreglat, jugar amb somnis té aquesta avantatja!
Des d'aquesta base ens comencem a endinsar al joc de l'Oasis, a transformar la nostra “mirada del dia a dia” en una “mirada apreciativa”. I això vol dir “mirar” el barri sense la vista, amb els ulls tapats. Sortim per parelles a sentir el barri, a viure'l a través del tacte, de l'oïda, del gust... deixant-nos sorprendre per converses alienes, crits de mainada, olor a esmorzar i el tacte de la gent que pren el sol a la plaça. I per un moment, el barri també ens veu, ens mira amb curiositat: 15 parelles excèntriques voltant amb els ulls embenats.
I continuem amb la mirada apreciativa: anem a buscar bellesa!
Aquest cop és un exercici individual. En silenci, dediquem 40 minuts a passejar per La Prospe amb un doble objectiu: trobar coses belles i recursos. On és la bellesa? En les fonts, la naturalesa del barri, els petits comerços tant cuidats, els balcons y finestres, la diversitat de cultures... I els recursos? En la gent, la vida del barri, les associacions de veïns, les escoles, les zones peatonals...
S'acaba el matí i donem la primera etapa per acabada, estem a punt d'obrir-ne una altra i ho celebrem! Una dança escocesa abans d'anar a dinar!
La segona disciplina: l'afecte.
I això ens porta al següent repte: sortir a buscar les persones que hi ha darrere la bellesa. Qui hi ha darrere un balcó ple de flors? Qui cuida el jardí? Com és la interacció entre cultures? Com es relaciona un jove d'aquí amb un de Rumania? I amb una de Senegal?
Sortim al barri altre cop amb la intenció de relacionar-nos-hi i explicar a les “creadores de bellesa” què ens ha agradat i perquè. Des d'aquí, simplement apreciar el que aquesta persona està fent pel barri.
Al final de la tarda recorrem el barri a través dels ulls de l'Albert i la Carol Recio. L'Albert ens transmet la visió històrica del barri a través de les seves lluites socials: com va ser aconseguir escoles, centres d'atenció primària, casals d'avis...; i la Carol, la seva filla, ens mostra la seva visió actual del moviment del barri i el teixit associatiu de La Prospe.


Segundo día: El mejor Mundo posible: mirada y afecto

No es lo mismo "soñar un mundo mejor" que "soñar el mejor Mundo posible". Soñar un Mundo mejor nos permite arreglar el que tenemos ahora; pero no es necesario que nos conformemos con un Mundo arreglado, ¡jugar con sueños tiene esta ventaja!

Desde esta base nos empezamos a adentrar al juego del Oasis, a transformar nuestra "mirada del día a día" en una "mirada apreciativa". Y esto en un primer momento quiere decir "mirar" el barrio sin la vista, con los ojos tapados. Salimos por parejas a sentir el barrio, a vivirlo a través del tacto, del oído, del gusto ... Dejándonos sorprender por conversaciones ajenas, gritos de niños, olor a desayuno y el tacto de la gente que toma el sol en la plaza. Y por un momento, el barrio también nos ve, nos mira con curiosidad: 15 parejas excéntricas con los ojos vendados.
Y seguimos con la mirada apreciativa: ¡vamos a buscar belleza!
Esta vez es un ejercicio individual. En silencio, dedicamos 40 minutos a pasear por La Prospe con un doble objetivo: encontrar cosas bellas y recursos. ¿Dónde está la belleza? En las fuentes, la naturaleza del barrio, los pequeños comercios tan cuidados, los balcones y ventanas, la diversidad de culturas ... ¿Y los recursos? En la gente, la vida del barrio, las asociaciones de vecinos, las escuelas, las zonas peatonales ...
Se acaba la mañana y damos la primera etapa por terminada, estamos a punto de abrir otra y ¡lo celebramos! ¡Una danza escocesa antes de ir a comer!
La segunda disciplina: el afecto.
Y esto nos lleva al siguiente reto: salir a buscar a las personas que hay detrás de la belleza. ¿Quién está detrás de un balcón lleno de flores? ¿Quién cuida el jardín? ¿Quién son la gente de distintas culturas que se están relacionando?¿Cómo se relaciona un joven de aquí con uno de Rumania? ¿Y con una de Senegal?
Salimos al barrio de nuevo con la intención de relacionarnos con esas "creadoras de belleza" que nos han gustado y por qué. Desde aquí, simplemente apreciar lo que esa persona está haciendo por el barrio.

Al final de la tarde recorremos el barrio a través de los ojos de Albert y Carol Recio. Albert nos transmite la visión histórica del barrio a través de sus luchas sociales: cómo fue conseguir escuelas, centros de atención primaria, residencias de ancianos ...; y Carol, su hija, nos muestra su visión actual del movimiento del barrio y el tejido asociativo de La Prospe.