sábado, 21 de junio de 2014

Cinqué dia: Tenir cura.Va, va ,va, això va a tope... Tenim moltes coses a fer i molta energia conectada amb els somnis col·lectius.

El cinqué dia és el dia de la cura:

  • Tenir cura d'un mateix
  • Tenir cura del grup
  • Tenir cura de la comunitat
  • Tenir cura dels somniS
Durant la fase de la cura el més important es canalitzar tota l'energia per tal de poder aconseguir els recursos necessaris per poder construir els somnis.

Moltes persones de goc van sortir per els carrers de la Prospe, mantenint converses significatves amb les persones del barri, sol·licitant la seva col·laboraciói sol·licitant materials.

La llista pel matí ja era molt voluminosa: 14 palés, plantes, ciment, etc, etc... tambés és va realitzar la primera reunió d'organització del mercat d'il·lusions i de coses útils (mercaprospe).
Després de col·lebrar tot el que vam aconseguir al matí, per la tarda varem continuar amb la busqueda i van apareixer més coses: toldo, retalls, coixins,etc...

I una vegada tot preparat, estem preparats i preparades per duur a terme l'acció: Dissabte i diumenge a construir els somnis de la comunitat .

Continuem!!!!!!!

A continuació us adjuntem l'enllaç del event ceat a facebook :  https://www.facebook.com/events/262207730631983/permalink/262430037276419/

Vamos, vamos, vamos, ¡esto va a tope!  Tenemos muchas cosas que hacer y mucha energía conectada con los sueños colectivos.

El quinto día es el día del cuidado:


    
Tener cuidado de uno mismo
    
Tener cuidado del grupo
    
Tener cuidado de la comunidad
    
Tener cuidado de los SueñosDurante la fase de cuidado lo más importante es canalizar toda la energía para poder conseguir los recursos necesarios para poder construir los sueños.Muchas personas de grupo salieron por las calles de la Prospe, manteniendo conversaciones significatves con las personas del barrio, solicitando su colaboración, solicitante materiales.La lista por la mañana ya era muy voluminosa: 14 palés, plantas, cemento, etc, etc ... También se realizó la primera reunión de organización del mercado de ilusiones y de cosas útiles (mercaprospe).Después de celebrar todo lo que conseguimos la mañana, por la tarde continuamos con la busqueda y aparecieron más: toldo, recortes, cojines, etc ...Está todo preparado, estamos preparados y preparadas para  la acción: Sábado y domingo a construir los sueños de la comunidad todas juntas

                                ________________________________________________
The fith day is the day of care:

Taking care of myself
Taking care of the group
Taking care of the community
Taking care of dreams.

In this phase of  care, the most important is channel the grupal  energy to get the resources necessarys to built our dreams.

A lot of persons with a yellow shirts get out around Prospe streets, keeping significative conversation with the citizens of the neighbourhood,asking for help and asking for material.

The list of materials at the morning it was large: 14 palés, plants, cement....also the first meeting about the dream´s market and useful things organitation  was made.
After celebrated all the stuff we get, at the evening sunday the searching for more material still keeps on and a lor things show up.awnings, cushions, fabrics

So It´s ready, and we also are prepared for the action: Saturday and sunday we build the community dreams.

We will keep on moving!!